Søk nå

Vekstprogram for tidligfase-selskaper

Posted on August 23, 2018

SoCentral er gjennomføringspartner for akseleratorprogrammet Social Startup. Ifølge partner Stina Låstad er programmet skreddersydd for tidligfase-selskaper med dobbel eller trippel bunnlinje.

Samarbeidsprosjekt
SoCentral´s inkubator huser over 220 medlemmer som utvikler og driver frem løsninger på ulike samfunnsutfordringer. Inkubatoren er gjennomføringspartner i Social Startup.

- SoCentral hjelper selskaper med å utvikle bærekraftige forretningsmodeller, med både økonomisk og sosial avkastning. Social Startup-programmet svarer på mange av behovene vi ser hos våre medlemmer, sier Stina Låstad.

Tilbud for selskaper med flere bunnlinjer 
Låstad og hennes kollegaer i SoCentral har selv utviklet og fulgt mange prosjekter og virksomheter over tid. Selv om hvert selskap har sitt unike konsept, ser de at selskaper ofte har felles utfordringer.

- Mange selskaper mangler ressurser og nettverk. De trenger noen å jobbe sammen med som har kompetanse på forretningsutvikling for selskaper med dobbel og trippel bunnlinje. Vi ser spesielt behov for økt kunnskap om måling av samfunnseffekt og samarbeid med offentlig sektor. I Social Startup får deltakerne tilgang på dedikerte forretningsutviklere som følger selskapene over tid og eksperter på områdene over.

stina.png#asset:263

Stina Låstad, SoCentral. Foto: Monica Strømdahl

Effektivt arbeid
Det første Social Startup-programmet ble gjennomført våren 2018 med Boot Camp i januar og tre camper utover våren. Forretningsutviklerne jobbet tett med selskapene mellom hver camp. I følge Låstad er det kombinasjonen av samlinger og skulder-til-skulder som gir deltakerne maksimalt utbytte av tiden de investerer.

- På samlingene jobbes det med temaer som forretningsmodell, økonomi og strategi, salg og markedsforståelse og måling av sosiale resultater. Men det viktigste Social Startup tilbyr er effektive verktøy, tett oppfølging av forretningsutviklere, beslutningstøtte og erfaringsutveksling med andre selskaper.

I neste års program vil selskapene også få medlemskap i SoCentrals inkubator for samfunnsinnovasjon, og dermed tilgang på enda flere kloke hoder som jobber med å løse samfunnsutfordringer. De vil også kunne dra nytte av SoCentrals erfaringer med å utvikle nye samarbeidsmodeller mellom sektorer.

“- Ved endt program skal selskapene ha forbedret økonomisk bærekraft, økt omsetning og større samfunnseffekt. ”

- Stine Låstad i SoCentral

Praktisk problemløsning 
Låstad understreker at Social Startup handler om praktisk problemløsning, ikke tavleundervisning. Tiden i akseleratorprogrammet skal brukes til å jobbe med egen virksomhet.

- Ved endt program skal selskapene ha forbedret økonomisk bærekraft, økt omsetning og større samfunnseffekt. Balansen mellom økonomisk bærekraft og samfunnseffekt er kjernen i programmet, sier Låstad.

Forrentingsidé og Proof of Concept 
Låstad understreker at selskapene som søker plass i programmet må kunne vise til resultater på flere bunnlinjer. Søkere må ha en tydelig forretningsidé som er testet gjennom salg eller en pilot. Dette bekrefter at virksomheten har en løsning som svarer på et behov i markedet, og er en forutsetning for deltakelse. Hun fremhever også at søkerne må være åpne for å bli utfordret og villige til å sette av tid til programmet. 

- Social Startup vil bidra til at hele feltet løftes. Det ligger et kjempestort potensiale hos disse selskapene, og programmet skal bidra til at flere lykkes, avslutter Låstad. 

TEKST: ANNIKEN GRUNDT