10 selskaper videre i Social Startup!

Posted on January 29, 2018

Etter en tredagers intensiv Bootcamp med pitching, 100-dagers planer og business model canvas har 10 selskaper fått tilbud om plass i akseleratorprogrammet Social Startup.

- Alle 30 deltakerne på Bootcampen har nye og spennende løsninger på samfunnsutfordringer og legger hjerte og sjel i arbeidet sitt. Vi tror og heier på alle selskapene og utvalgsprosessen har vært krevende. Men, vi har valgt ut de 10 selskapene som vi tror vi best kan bidra til å løfte seg i løpet av de neste seks månedene, sier Marte Sootholtet, prosjektleder i Social Startup.

“Vi har valgt ut de 10 selskapene som vi tror vi best kan bidra til å løfte seg i løpet av de neste seks månedene.”

- Marte Sootholtet, prosjektleder i Social Startup.

Bred vurdering
Selskapene har blitt vurdert av både prosjektledelsen, forretningsutviklerne og panelet i Social Startup. Panelet består av 30 sentrale aktører som representerer virkemiddelapparatet, potensielle kunder, næringsliv og investorer.

- Panelets innspill har vært verdifulle for oss i utvelgelsen fordi de ser etter ulike former for potensial. Representantene fra offentlig sektor så størst potensiale i løsninger som er relevant for den sektoren, mens investorene så større potensiale der det er skaleringsmuligheter, forteller Marte.

Klare for å akselereres
Marte understreker at de 10 selskapene som går videre har stort sosialt OG kommersielt potensial. I tillegg har styrken i teamet og deres evne og motivasjon til utvikling vært en viktig parameter.

- Selskapene som blir med videre har gode konsepter, store ambisjoner og står på dørterskelen med løsninger som er klare til å akselereres og skaleres. De har også solide og supermotiverte og dedikerte team, sier Marte.

Disse 10 går videre i Social Startup:

·     Abildsø gård

·     Mestringsguiden

·     Mora di

·     Helt med

·     Trygg av natur

·     Sisters in business

·     Nabolagshager

·     Dyrebar omsorg

·     Lydfarge

·     Hogst

“Selskapene som blir med videre har gode konsepter, store ambisjoner og står på dørterskelen med løsninger som er klare til å akselereres og skaleres.”

- Marte Sootholtet

Ny sjanse til høsten
Til de 20 selskapene som ikke kom med videre i programmet, har Social Startup følgende råd:

- Jobb med tilbakemeldingene dere fikk på Bootcampen. Vær i dialog med kundene, vær nysgjerrig og kom i gang med å måle effekt. Som en social startup må man styres av om man faktisk bidrar til å løse et problem. Dersom dere kan dokumentere effekt, kjenner kunden deres godt og tydeliggjør forretningsmodellen, vil dere lettere nå både kunder og investorer. Jobber dere med videre med innspillene dere fikk på Bootcampen, anbefaler vi dere å søke igjen neste år!, sier Marte.

Flere av selskapene ble rådet til å fokusere på å finne og utløse betalingsviljen for løsningen sin. Ifølge Marte er det viktig at man tror på eget produkt, men også tørre å utfordre seg selv og justere kurs underveis.

Veien videre
De 10 selskapene som er med videre vil bli matchet med en dedikert forretningsutvikler som skal jobbe tett med dem, både på og mellom campene. Neste camp i programmet går av stabelen på MESH 15. til 16. februar der temaet er verktøy og modeller for bedre virksomhetsstyring.

- Vi skal jobbe skulder ved skulder med selskapene, bli med ut og møte kundene deres og kjenne hvor skoen trykker. Jeg gleder meg til å jobbe som en del av teamet og diskutere daglige og operative utfordringer basert på en strategi man har utviklet sammen, sier Kristian Bye, forretningsutvikler i Social Startup.

TEKST: ANNIKEN GRUNDT

Akselerator for samfunnseffekt

Social Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet gir deg det du trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig samfunnsverdi.

Søknadsfristen er forbi!