Søk nå

Dansk suksessoppskrift

Posted on October 17, 2017

Social Startup Norge er basert på et dansk akseleratorprogram som har lykkes i å skape lønnsomhet og økt sosial effekt for sine deltakere. Hva er suksessoppskriften? Vi tok en prat med Den Sociale Kapitalfonden.

I konstant utvikling 
Den Sociale Kapitalfond (SKF) investerer i og utvikler danske selskaper som forener økonomisk og sosial verdiskaping. SKF etablerte Social Startup-akseleratoren i 2014 i samarbeid med Velux Fonden, og har siden gjennomført fem akseleratorprogrammer med ca. 20 selskaper. Deltakerne har vært svært ulike når det gjelder produkter, geografi og bakgrunn. Det som har bundet selskapene sammen, har vært ønsket om å skape sosial effekt.

- Vi har eksperimentert mye. For eksempel hvor og hvordan vi skal gjennomføre workshops, hvorvidt deltakelse skal være obligatorisk eller frivillig, ulike temaer, frekvens, lengde og rekkefølge. Målet er å støtte selskapene, men samtidig ønsker vi å finne den optimale oppskriften på et effektivt akseleratorprogram, og dele oppskriften og erfaringene med andre. Vi ønsker en maksimal læringseffekt både for selskapene, men også for samfunnet forøvrig, sier Ulrik Haumann, direktør i SKF.

At programmet nå etableres i Norge, er i seg selv et tegn på at programmet har lykkes. Haumann forteller at de i hovedsak har endt opp med å gjennomføre tre camper per runde i følgende rekkefølge og fokus:

1. Topplinje: Fokus på topplinjen - hvordan selskapet kan generere inntekter.

2. Bunnlinje: Fokus på bunnlinjen - hvordan selskapet arbeider internt og selskapets evne til å tjene penger.

3. Sosial modell: Fokus på hvordan den sosiale modellen kan integreres i selskapets virksomhet, med spesielt fokus på hvordan selskapet kan ansette marginaliserte mennesker og ta økt samfunnsansvar.

- Denne strukturen skapte en ramme. Men, vi har også tilpasset programmet etter selskapenes behov, sier Haumann.

“Du kan og bør tenke sosial effekt fra starten, men du må være klar over dine prioriteringer. Forretning må komme først og det er vårt hovedfokus i Social Startup.”

- Ulrik Haumann, direktør i SKF.

Må lykkes forretningsmessig for å ha sosial effekt
SKF er opptatt av at bedrifter må lykkes økonomisk for å kunne skape sosial effekt. Ifølge Haumann oppnådde de danske selskapene i snitt over 20 prosent vekst i omsetning i løpet av akseleratorprogrammet.

- Vi driver med forretningsutvikling og ikke veldedighet. Et av våre hovedfunn er at selskapene ikke har råd til å være sosiale før forretningen og lønnsomheten er på plass. Du kan og bør tenke sosial effekt fra starten, men du må være klar over dine prioriteringer. Forretning må komme først og det er vårt hovedfokus i Social Startup, sier Haumann. 

Haumann mener det er avgjørende at sosiale startups har produkter og tjenester som svarer på et behov i markedet. Han understreker viktigheten av at selskapene har finansiering og andre verktøy på plass slik at virksomheten kan stå på egne ben og være økonomisk bærekraftig over tid. Å være avhengig av en stor kunde eller tilskudd fra det offentlige eller stiftelser setter selskapet i en sårbar situasjon.  

Menneskene viktigst
Haumann trekker fram tre viktige faktorer i sitt arbeid med oppstartsbedrifter; forretningspotensialet, det sosiale potensialet og teampotensial.  

- Det aller viktigste for oss er menneskene. Man må få samarbeidet til å fungere mellom forretningsutvikleren og selskapet. Man kan alltids diskutere forretningsplan og den sosiale effekten, men det menneskelige aspektet må komme først. Vi må tro på at teamet har vilje og evne til å få det til, sier Haumann.

Samarbeidet er spesielt viktig i Social StartUp på grunn av måten programmet er bygget opp på. I programperioden på seks måneder følges hvert selskap opp av en til to dedikerte forretningsutviklere som jobber tett med dem. Disse forretningsutviklerne jobber fokusert med få selskaper av gangen. Tillit og samarbeid blir da ekstra viktig.

- Et av våre funn er at det tar en del tid, kanskje noen måneder, å bygge nødvendig tillit mellom partene. Det er først når man har kommet over denne barrieren at man virkelig kan diskutere fritt. Det er først halvveis i programmet at utviklingen skyter fart.

En ny generasjon entreprenører
Haumann ser et generasjonsskifte blant de nye entreprenørene.

- Mange av selskapene er gründet av en ny generasjon, millennials, som er mer verdidrevet enn profittdrevet. Dette øker behovet for den type kompetanse vi tilbyr. Vi ser en ny generasjon entreprenører, sier Haumann. 

Haumann trekker fram at verdidrevne selskaper har en sterkere drivkraft enn selskaper som kun tenker profitt. 

- Er man drevet av verdier, vil man ha noe som binder teamet tettere sammen. 

Sosiale fyrtårn
I tillegg til å sikre læring og finne den optimale oppskriften for å lykkes, ønsket SKF å skape eksempler på bedrifter som lykkes.

- Vi ønsket å skape fyrtårnbedrifter som kunne inspirere andre. Vi kan ikke løse samfunnets utfordringer på egenhånd, men vi kan bidra til å skape rollemodeller som forhåpentligvis kan inspirere andre til å kombinere økonomisk og sosial verdiskaping, avslutter Haumann.

For mer informasjon om Social Startup DK og deres resultater, se intervju med tidligere deltakere på: https://vimeo.com/207248834, eller les mer på http://www.densocialekapitalfond.dk/programmer/accelerator/

TEKST: ANNIKEN GRUNDT OG ANAM JAVAID