Klare for Bootcamp!

Posted on December 08, 2017

Hele 125 selskaper har søkt om plass i akseleratorprogrammet Social Startup. 30 av disse går videre til BootCamp i januar.

Ingen enkel oppgave
Social Startup-teamet og samarbeidspartnere har de siste to ukene diskutert hvilke 30 selskaper som vil være med videre til BootCampen i januar. Utvalgskomiteen har bestått av personer fra Kommunesektorens organisasjon (KS), Innovasjon Norge, Virke, TD Veen, Bærum kommune, Impact Hub i Bergen, Sparebank1 Stiftelsen Østfold og Akershus, samt Social Startup teamet med seks forretningsutviklere.

“- Mangfoldet av søkere viser at vi har nådd bredt ut. I søkerbunken er det flere selskap vi ikke kjenner fra før, og mange treffer godt på kriteriene.”

- Henriette Skretteberg, prosjektansvarlig i Ferd Sosiale Entreprenrører

- Mangfoldet av søkere viser at vi har nådd bredt ut. I søkerbunken er det flere selskap vi ikke kjenner fra før, og mange treffer godt på kriteriene. Noen er i startgropen og andre er allerede godt i gang. Det var utfordrende å velge ut kun 30 av 125 søkere, og det blir enda tøffere å velge ut de 10 som går videre til akseleratorprogrammet etter BootCampen, sier Henriette Skretteberg, prosjektansvarlig i Ferd SE.

Ny generasjon gründere 
Social Startup er et program for selskaper som fokuserer på mer enn kun finansiell avkastning, altså selskaper med dobbel og trippel bunnlinje. Utvalgskomiteen mener at antallet og bredden av søkere vitner om fremveksten av en ny generasjon sterkt verdiforankrede gründerne. De oppfordrer selskapene som ikke går videre i januar til å prøve igjen i 2018.

- Mange nyetablerte selskaper og prosjekter har søkt, og mange har glitrende ideer. Imidlertid er det ikke alle som godt nok får fram forretningsideen på papiret. Dersom du føler at du matcher Social Startup-programmet godt, bør du absolutt prøve igjen til neste år!, sier Skretteberg

“Forretningsidéene viser en solid forståelse av utfordringene, ofte fra innsiden. Det mange av selskapene nå trenger er mer kunnskap om offentlig sektor som kunde. ”

- Anne Romsaas i Kommunesektorens organisasjon

Kunnskap om offentlig sektor
Anne Romsaas representerer KS i utvalgskomiteen og er spesielt imponert over søkernes dybdeforståelse av problemene de søker å løse. Hun mener dette er et godt utgangspunkt for å treffe markedets behov for gode løsninger.

- Forretningsidéene viser en solid forståelse av utfordringene, ofte fra innsiden. Det mange av selskapene nå trenger er mer kunnskap om offentlig sektor som kunde. Dette er noe KS håper Social Startup kan bidra til, sier Romsaas.

Utfordrende forretningsmodeller 
Bård Stranheim fra Innovasjon Norge er positivt overrasket over søkernes gode kundeforståelse, selv om mange av selskapene er i tidlig fase. Samtidig ser han at selskapene strever med å etablere bærekraftige forretningsmodeller når det ikke er målgruppen/brukeren selv som betaler

- Vi ser at flere selskaper har digitale strategier som en del av sin forretningsstrategi. Dette er en positiv utvikling, da vi tidligere har sett at sosiale entreprenører sliter med modeller som er vanskelig skalerbare. Skaleringspotensial, sammen med nyhetsgrad og teamet bak, er noe av det Innovasjon Norge ser etter, sier Stranheim.

Akselerator for samfunnseffekt

Social Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet gir deg det du trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig samfunnsverdi.

Søknadsfristen er forbi!