Camps to fire you up!

Posted on November 14, 2017

Troen på at man kan være en positiv bidragsyter i å skape et bedre samfunn har vært en av de viktigste drivkreftene bak det yrende gründermiljøet i Oslo. Social Startup samarbeider med noen av de beste co-workingstedene, inkubatorene og hub'ene. BootCampen og programmets tre hovedcamper huses av Oslo House of Innovation, MESH, 657 og SoCentral.

BootCamp på Oslo House of Innovation
Ohio er en arbeids- og møteplass for engleinvestorer og selskaper, initiert av Startup Norway. Dette er høyborgen til Angel Challenge, et akseleratorprogram som kobler engleinvestorer og startups og som har spredt seg til hele Norge, ganske enkelt fordi det server et åpenbart behov for å heve både engleinvestor-kompetanse og selskapers tilgang til tidligfasekapital. Startup Norway har også vært ansvarlig for å ha brakt Startup Weekend til Norge og holder den årlige Startup Extreme konferansen i Bergen/Voss.

Bootcampen i Social Startup blir tre intensive dager. Det blir en virkelighetssjekk av hva som skal til for at forretningsmodellen holder vann og kan bli en bærekraftig modell. Man jobber frem et skjerpet verdiforslag. Dette tas over i praktisk arbeid med å formulere og jobbe fram en en pitch som tilslutt testes på ekspertpanel. Vi ønsker at selskapene går ut fra bootcampen med utrustet med det som skal til, uansett om man plukkes ut som en av de 10 selskapene i selve akseleratorprogrammet.   

Camp 1 på MESH
MESH trenger ingen introduksjon. Stedet som startet på loftet i Tordenskioldsgate 3 er i ferd med å erobre ”hele” Tordenskioldsgate og disponerer nå flere titalls etasjer i flere bygg. De bygger tette relasjoner med Founder House i Danmark og huser flere av Norges oppstartssuksesser, mindre selskaper, næringslivsfolk og andre som trenger et inspirerende sted å jobbe. Med over 600 arrangementer i året og besøk av både kongelige og statsledere, kan man godt kalle MESH startupmiljøets hovedscene.  

Social Startup’s Camp 1 har fokus på hvordan balansere inntekter og utgifter og hvilke ambisiøse mål man setter seg for de neste månedene. Og det viktigste av alt, hva man må igangsette for å nå disse! Vi kan ikke tenke oss noe bedre sted å gjennomføre første campen med 10 supermotiverte Social Startup-selskaper

Camp 2 på 657 
I gamle teglsteinsgårder på Fredensborg speiler omgivelsene seg i de flotte lokalene til 657. Det finnes ikke noe bedre sted i Oslo hvis du driver innen kreativ næring, eller har behov for ekspertise på merkevarebygging og go-to-market strategi. 657 har bidratt til flere norske suksesshistorier og har stadig måttet slå ut vegger, bygge nye kontorer eller overta nye etasjer for å huse alle som flokker til dette co-working stedet. Vi trenger å finne nye måter å samarbeide på for å bygge ned siloer og løse utfordringer. Initiativtakerne bak 657 jobber med å finne svaret på hvordan vi kan få ”individual progress together”.  

Social Startup’s camp her i mars handler om hvordan man utløser salg og bygger en sterk merkevare. Selvfølgelig!

Camp 3 på SoCentral 
Med 5 års fartstid i Oslo har SoCentral bygget seg opp til å bli stedet for selskaper som vil løse samfunnsutfordringer. De jobber også med å skape nye modeller for hvordan offentlige virksomheter og privat næringsliv kan samarbeide. SoCentral har over 200 medlemmer som representerer et stort mangfold hva gjelder bakgrunn og bransjer, og er det åpenbare valget av sted når vi i Camp 3 jobber med måling av effekt. Her finner vi all den ekspertisen vi trenger når det gjelder å styre et selskap etter samfunnseffekt. SoCentral er også utviklingspartner i Social Startup og vi er stolte å ha de med på laget.  

Et økosystem
Social Startup er i ferd med å slå røtter i Oslo. På sikt jobber vi for at akseleratorprogrammet treffer oppstartselskaper over hele landet. Vi vil ha mange med på laget og lære sammen med andre som mener forretningslogikk kan være med å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Den samme kraften og lidenskapen som ligger bak Oslos nye rolle som startuphovedstad, peker mot at forskjellene mellom ulike typer selskaper ikke er så stor. 

Fellesnevneren er at alle startups jobber med å finne nye løsninger og forbedre det som er utdatert. Framfor å akseptere det bestående, tar selskapene risiko fordi gründerne mener det finnes en mer effektiv eller brukerorientert måte å løse problemer på. Social Startup samarbeider med startupmiljøer med både enkle, doble og triple bunnlinjer - fordi vi mener dette gir best mulig læringsmiljø og sikrer våre deltakere størst mulig utbytte. 

Akselerator for samfunnseffekt

Social Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet gir deg det du trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig samfunnsverdi.

Søknadsfristen er forbi!