Vekstprogram for tidligfase-selskaper

Posted on October 10, 2017

Inkubatoren SoCentral er utviklingspartner for det nylanserte akseleratorprogrammet Social Startup. Ifølge inkubatorleder Stina Låstad er programmet skreddersydd for tidligfase-selskaper med dobbel eller trippel bunnlinje.

Samarbeidsprosjekt
SoCentral huser over 220 medlemmer som utvikler og driver frem løsninger på ulike samfunnsutfordringer. Da Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) var på utkikk etter en utviklingspartner for Social Startup, var SoCentral et naturlig valg.

- Både Ferd SE og SoCentral hjelper selskaper med å utvikle bærekraftige forretningsmodeller, med både økonomisk og sosial avkastning. Da Ferd SE tok kontakt for å utvikle et akseleratorprogram, så vi raskt at et slikt program svarte på mange av behovene vi ser hos våre medlemmer, sier Stina Låstad.

Tilbud for selskaper med flere bunnlinjer 
Låstad og hennes kollegaer i SoCentral har fulgt mange prosjekter og virksomheter over tid. Selv om hvert selskap har sitt unike konsept, ser de at selskaper ofte har felles utfordringer.

- Mange selskaper mangler ressurser og nettverk. De trenger noen å jobbe sammen med som har kompetanse på forretningsutvikling for selskaper med dobbel og trippel bunnlinje. I Social Startup vil deltakerne få tilgang på dedikerte forretningsutviklere som følger selskapene over tid.

Dansk modell 
Social Startup er basert på en dansk modell utviklet av Den Sociale Kapitalfond. Låstad mener resultatene fra det danske programmet bekrefter akseleratorens verdi for selskaper med flere bunnlinjer. Deltakerne i Social Startup Danmark oppnådde hele 20 prosent vekst i omsetning i løpet av akseleratorprogrammet.

- Vi har stor tro på modellen som er utviklet i Danmark. Vi har tilpasset programmet til det norske markedet og vil også justere innholdet etter deltakernes behov. I første omgang tilbys programmet til selskaper i Oslo og Omegn. Det langsiktige målet er å kunne tilby programmet nasjonalt, gjerne med lokale partnere på forretningsutvikling.

Effektivt arbeid 
Social Startup gjennomføres første halvår 2018 med Boot Camp i januar og tre camper utover våren. Forretningsutviklerne vil jobbe tett med selskapene mellom hver camp. Låstad forklarer at det er kombinasjonen av samlinger og skulder-til-skulder oppfølging som skal sikre deltakerne maksimalt utbytte av tiden de investerer.

- På samlingene jobbes det med temaer som forretningsmodell, økonomi og strategi, salg og markedsforståelse og måling av sosiale resultater. Men det viktigste Social Startup tilbyr er effektive verktøy, tett oppfølging av forretningsutviklere, beslutningstøtte og erfaringsutveksling med andre selskaper.

“- Ved endt program skal selskapene ha forbedret økonomisk bærekraft, økt omsetning og større samfunnseffekt. ”

- Stine Låstad i SoCentral

Praktisk problemløsning 
Låstad understreker at Social Startup handler om praktisk problemløsning, ikke tavleundervisning. Tiden i akseleratorprogrammet skal brukes til å jobbe med egen virksomhet.

- Ved endt program skal selskapene ha forbedret økonomisk bærekraft, økt omsetning og større samfunnseffekt. Balansen mellom økonomisk bærekraft og samfunnseffekt er kjernen i programmet, sier Låstad.

Forrentingsidé og Proof of Concept 
Låstad understreker at selskapene som søker plass i programmet må kunne vise til resultater på flere bunnlinjer. Søkere må ha en tydelig forretningsidé som er testet gjennom salg eller en pilot. Dette bekrefter at virksomheten har en løsning som svarer på et behov i markedet, og er en forutsetning for deltakelse. Hun fremhever også at søkerne må være åpne for å bli utfordret og villige til å sette av tid til programmet. 

- Social Startup vil bidra til at hele feltet løftes. Det ligger et kjempestort potensiale hos disse selskapene, og programmet skal bidra til at flere lykkes, avslutter Låstad. 

TEKST: ANNIKEN GRUNDT

Akselerator for samfunnseffekt

Social Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet gir deg det du trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig samfunnsverdi.

Søknadsfristen er forbi!