Løser du et samfunnsproblem?

Driver du en startup med flere bunnlinjer? Trenger du eksperthjelp for å utvikle en bærekraftig modell?

Neste opptak til Social Startup er høsten 2019.

RASKERE RESULTATER

Social Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper som løser samfunnsutfordringer. Programmet gir deg det du trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig verdi for samfunnet.

Akseleratorprogrammet er initiert av Ferd Sosiale Entreprenører og gjennomføres i samarbeid med SoCentral. Social Startup er bygget på en modell fra Den Sociale Kapitalfonden i Danmark som er en av samarbeidspartnerne for det norske programmet. 

Vi er stolte av våre samarbeidspartnere!

Våre samarbeidspartnere er sentrale i å hjelpe Social Startup med å velge de rette selskapene inn i programmet og følge opp som døråpnere og med sparring underveis i programmet. Samarbeidspartnerne er invitert inn fordi de på særlig vis kan hjelpe til å realisere det kommersielle og sosiale potensiale i selskapene.

DU FÅR:

Social Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper med flere bunnlinjer.

Forretningsutvikling

Ukentlig skulder ved skulder bistand fra forretningsutvikler

Praktisk arbeid

Hands-on utvikling av virksomhetens hovedområder

Kommersialisering

Vi gir støtte til utvikling av det kommersielle og sosiale potensiale i din løsning

Trippel bunnlinje

Vi styrker din evne til å måle og styre etter resultater på flere bunnlinjer.

Systemforståelse

Systemforståelse og mulighet til å bli kjent med offentlig sektor

Nettverksbygging

Erfaringsutveksling og sparring med andre selskaper og fageksperter på sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon

Investor- og kundekontakt

Vi presenterer deg for finansieringspartnere, sosiale investorer og potensielle kunder

Finansiering

Potensiell delfinansiering av nøkkelprosjekter

VI FORVENTER AT DU:

• Har en etablert virksomhet med samfunnseffekt som hovedmål

• Har virksomheten som hovedaktivitet

• Har solgt tjenesten eller produktet til minst en kunde eller har gjennomført en pilot (Proof of Concept)

• Kan og vil sette av tid til å delta på alle aktiviteter knyttet til akseleratorprogrammet Social Startup

Våre Forretningsutviklere

28.05.2018

Kristian Bye

Kristian Bye har 18 års erfaring som rådgiver og leder i reklamebransjen. Han har også erfaring fra etableringen av solcelleselskapet BRIGHT Products som selger lamper som lader både mobiltelefoner og andre devicer.

28.05.2018

Espen Sørbye Frederiksen

Espen Sørbye Fredriksen har 17 års erfaring fra konsulentbransjen og er grunnlegger av CSR Consulting. I dag veileder han bedrifter i hvordan de kan utvide sine virksomheter på en bærekraftig måte.

28.05.2018

Lise Arvesen

Lise Arvesen har solid kompetanse og erfaring innenfor produktutvikling og salg etter 17 år som gründer og daglig leder i virrevapp.no. I 2009 ble hun kåret til “Årets Damebedrift” av Nordea.

28.05.2018

Øyvind Sandvold

Øyvind Sandvold har bred erfaring og stort engasjement for samfunnsinnovasjon og sosialt entreprenørskap. Øyvind jobber i dag som forretningsutvikler i Ferd Sosiale Entreprenører.

28.05.2018

Espen Daae

Espen Daae har lang erfaring og sterkt engasjement for sosialt entreprenørskap og grønnere forretningsvirksomhet. Han jobber i dag som forretningsutvikler i Ferd Sosiale Entreprenører.

11.12.2018

Mads Haaland-Paulsen

Mads har jobbet med startups i syv år gjennom inkubatorselskapet Get Started. Fellesnevneren for prosjektene han har jobbet med er at de bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

OM PROGRAMMET

Et akseleratorprogram for tidligfase selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer.

  • Akseleratorprogrammet gjennomføres i Oslo. Du må kunne delta på alle samlinger og stille til møter med din forretningsutvikler.   
  • Eier/gründer eller daglig leder må delta på aktivitetene i programmet, og hvert selskap skal delta med to personer på samlingene.
  • Social Startup akseleratorforløp avsluttes i juni 2019. Det finnes mulighet for oppfølging med forretningsutvikler ut 2019.


Bootcamp

30 selskaper inviteres til å delta på en tredagers BootCamp fra 16.-18. januar 2019. 

På oppstartscampen videreutvikler du din forretningsidé sammen med erfarne forretningsutviklere. Dagene er nøye designet med fokus på egen forretningsidé, verdiforslag og pitch. Den siste dagen presenterer alle virksomhetene seg for et panel med finansieringspartnere, sosiale investorer og mulige kunder.  

På Bootcampen får du:

  • Eksperthjelp til å videreutvikle forretningsidé- og modell, med en tydeligere pitch og verdiforslag.
  • Utvidet nettverk med relevante og nyttige kontakter og en analyse av selskapets styrker, svakheter, muligheter, trusler. 
  • Oversikt og støtte til prioriteringer og målsetninger for å lykkes.
  • Vist fram selskapet til til relevante mulige partnere, kunder og interessenter.


Akseleratorprogrammet

10 selskaper går videre til akseleratorprogrammet.

Her får du en-til-en oppfølging fra dedikerte forretningsutviklere som jobber skulder ved skulder med din virksomhet fem timer i uken. I tillegg samles alle deltakerne til felles camper som gir innføring og opplæring i verktøy som effektiviserer og forbedrer din forretningsmodell og arbeidshverdag.

Tiden brukes i hovedsak til praktisk teamarbeid med din dedikerte forretningsutvikler, samt erfaringsutveksling med de andre deltakerne. I programmets camper jobber dere med temaene økonomi og virksomhetsstyring, salg og markedsføring og sosiale resultater og måling.


OM PROGRAMMET

SØKNADSFRIST

1.11

SVAR TIL SØKERE

15.12

30 søkere inviteres til bootcamp

Bootcamp

16.1-18.1

10 selskaper går videre til akseleratorprogrammet

Camp 1

26.2 - 27.2

Verktøy og modeller for bedre virksomhetsstyring

Camp 2

8.4 - 9.4

Verktøy og modeller for mer omsetning

Demoday

Uke 23

Pitching for panel av mulige kunder og støttespillere

05.12.2018

30 startups klare for Bootcamp

– Selskapene representerer ulike løsninger og produkter, men alle har stort potensiale for impact! Vi gleder oss skikkelig til å jobbe med disse dyktige folkene, sier Marte Sootholtet, leder i Social Startup.

18.09.2018

Søk Social Startup 2019!

Driver du en startup med samfunnsnytte og trenger eksperthjelp for å utvikle en bærekraftig forretningsmodell? Nå kan du søke om plass i Social Startup 2019! Søknadsfrist 1. november.

05.09.2018

Forretningsutvikling - skulder ved skulder

Vi vet at startups må få til mye på kort tid og med få ressurser. Vi vet også at det er viktig å få tilgang på forretningskompetanse og sparring i en tidlig fase.

05.09.2018

Svar på (nesten) alt du lurer på!

Vurderer du å søke, men mangler noen brikker av informasjon for at bildet blir komplett? Her er svar på noen av de tingene du kanskje lurer på om Social Startup.

23.08.2018

Vekstprogram for tidligfase-selskaper

SoCentral er gjennomføringspartner for akseleratorprogrammet Social Startup. Ifølge partner Stina Låstad, er programmet skreddersydd for tidligfase-selskaper med dobbel eller trippel bunnlinje.

02.09.2018

Akselerator for neste generasjon sosiale startups

Ferd Sosiale Entreprenører er initiativtakeren til Social Startup, et akseleratorprogram for selskaper med sosiale ambisjoner. Programmet er skreddersydd for tidligfase-selskaper og skal gi bedre økonomiske resultater og større sosial effekt.