Løser du et samfunnsproblem?

Driver du en startup med flere bunnlinjer? Trenger du eksperthjelp for å utvikle en bærekraftig modell?

Søknadsfristen er forbi! Vi åpner for nye søkere høsten 2018.

RASKERE RESULTATER

Social Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet gir deg det du trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig verdi for samfunnet.

Akseleratorprogrammet er initiert av Ferd Sosiale Entreprenører og lanseres i samarbeid med SoCentral. Social Startup er bygget på en modell fra Den Sociale Kapitalfonden i Danmark som er en av samarbeidspartnerne for det norske programmet. Deltakerne i det danske programmet kan vise til sterke resultater og 20 prosent økt omsetning i løpet av akseleratorperioden.

DU FÅR:

Social Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper med flere bunnlinjer.

Forretningsutvikling

Ukentlig skulder ved skulder bistand fra forretningsutvikler

Praktisk arbeid

Hands-on utvikling av virksomhetens hovedområder

Kommersialisering

Vi gir støtte til utvikling av det kommersielle og sosiale potensiale i din løsning

Trippel bunnlinje

Vi styrker din evne til å måle og styre etter resultater på flere bunnlinjer.

Systemforståelse

Systemforståelse og mulighet til å bli kjent med offentlig sektor

Nettverksbygging

Erfaringsutveksling og sparring med andre selskaper og fageksperter på sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon

Investor- og kundekontakt

Vi presenterer deg for finansieringspartnere, sosiale investorer og potensielle kunder

Finansiering

Potensiell delfinansiering av nøkkelprosjekter

VI FORVENTER AT DU:

• Har en etablert virksomhet med samfunnseffekt som hovedmål

• Har ambisiøse fremtidsplaner for din virksomhet

• Har virksomheten som hovedaktivitet

• Har solgt tjenesten eller produktet til minst en kunde eller har gjennomført en pilot (Proof of Concept)

• Kan og vil sette av tid til å delta på alle aktiviteter knyttet til akseleratorprogrammet Social Startup

OM PROGRAMMET

Et akseleratorprogram for tidligfase selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer.

  • Akseleratorprogrammet gjennomføres i Oslo. Du må kunne delta på alle samlinger og stille til møter med din forretningsutvikler.   
  • Eier/gründer eller daglig leder må delta på aktivitetene i programmet, og hvert selskap skal delta med to personer på samlingene.
  • Social Startup akseleratorforløp avsluttes i juni 2018. Det finnes mulighet for oppfølging med forretningsutvikler ut 2018.


Bootcamp

30 selskaper inviteres til å delta på en tredagers BootCamp fra 17.-19. januar 2018 

På oppstartscampen videreutvikler du din forretningsidé sammen med erfarne forretningsutviklere. Dagene er nøye designet med fokus på egen forretningsidé, verdiforslag og pitch. Den siste dagen presenterer alle virksomhetene seg for et panel med finansieringspartnere, sosiale investorer og mulige kunder.  

På Bootcampen får du:

  • Eksperthjelp til å videreutvikle forretningsidé- og modell, med en tydeligere pitch og verdiforslag.
  • Utvidet nettverk med relevante og nyttige kontakter og en analyse av selskapets styrker, svakheter, muligheter, trusler. 
  • Oversikt og støtte til prioriteringer og målsetninger for å lykkes.
  • Vist fram selskapet til til relevante mulige partnere, kunder og interessenter.


Akseleratorprogrammet

10 selskaper går videre til akseleratorprogrammet.

Her får du en-til-en oppfølging fra dedikerte forretningsutviklere som jobber skulder ved skulder med din virksomhet fem timer i uken. I tillegg samles alle deltakerne til tre felles camper som gir innføring og opplæring i verktøy som effektiviserer og forbedrer din forretningsmodell og arbeidshverdag.

Tiden brukes i hovedsak til praktisk teamarbeid med din dedikerte forretningsutvikler, samt erfaringsutveksling med de andre deltakerne. I programmets tre camper jobber dere med temaene økonomi og virksomhetsstyring, salg og markedsføring og sosiale resultater og måling.


OM PROGRAMMET

SØKNADSFRIST

19.11

SVAR TIL SØKERE

15.12

30 søkere inviteres til bootcamp

Bootcamp

17.1-19.1

10 selskaper går videre til akseleratorprogrammet

Camp 1

15.2 - 16.2

Verktøy og modeller for bedre virksomhetsstyring

Camp 2

21.3 - 22.3

Verktøy og modeller for mer omsetning

Camp 3

25.4 - 26.4

Verktøy og modeller for måling av sosiale resultater

29.01.2018

10 selskaper videre i Social Startup!

Etter en tredagers intensiv Bootcamp med pitching, 100-dagers planer og business model canvas har 10 selskaper fått tilbud om plass i akseleratorprogrammet Social Startup.

08.12.2017

Klare for Bootcamp!

Hele 125 selskaper har søkt om plass i akseleratorprogrammet Social Startup. 30 av disse går videre til BootCamp i januar.

14.11.2017

Camps to fire you up!

Social Startup samarbeider med noen av de beste co-workingstedene, inkubatorene og hub'ene. BootCampen og programmets tre hovedcamper huses av Oslo House of Innovation, MESH, 657 og SoCentral.

07.11.2017

Svar på (nesten) alt du lurer på!

Vurderer du å søke, men mangler noen brikker av informasjon for at bildet blir komplett? Her er svar på noen av de tingene du kanskje lurer på om Social Startup.

10.10.2017

Vekstprogram for tidligfase-selskaper

Inkubatoren SoCentral er utviklingspartner for det nylanserte akseleratorprogrammet Social Startup. Ifølge inkubatorleder Stina Låstad er programmet skreddersydd for tidligfase-selskaper med dobbel eller trippel bunnlinje.

17.10.2017

Dansk suksessoppskrift

Social Startup Norge er basert på et dansk akseleratorprogram som har lykkes i å skape lønnsomhet og vekst for sine deltakere. Hva er suksessoppskriften? Vi tok en prat med Den Sociale Kapitalfonden.

10.10.2017

Akselerator for neste generasjon sosiale startups

Ferd Sosiale Entreprenører er initiativtakeren til Social Startup, et nyetablert akseleratorprogram for selskaper med sosiale ambisjoner. Programmet er skreddersydd for tidligfase-selskaper og skal gi bedre økonomiske resultater og større sosial effekt.